معرفي شركت

شركت مهندسين مشاور آسو پارس كيش در ابتداي سال 1393 با دعوت از مهندسين مجربي كه سابقه زيادي در رشته هاي مختلف مهندسي عمران و معماري و تاسيسات داشتند و اكثرا از مديران سابق سازمان مناطق آزاد بوده اند بجهت مساعدت به زيبا سازي جزيره زيباي كيش و سرمايه گذاراني كه براي ايجاد طرحهاي خود وارد كيش ميشوند و يا در كيش مشغول بوده و همواره در اجراي ضوابط و امور فني شركت خود و تعامل با سازمان و قوانين و مقررات مصئوب مشكلاتي دارند تاسيس گرديد . شركت مجوز فعاليت خود را بعنوان مهندسين مشاور اخذ كرده است ولي موضوع شركت و خدمات مجاز شركت كه اهم آن فراهم كردن محيط امن از نظر فني براي سرمايه گذاران و سازندگان كيش است شامل ارائه خدمات از مشاورت , طراحي , محاسبات ,نظارت , مديريت پيمان و اجرا , تداركات خارجي و مشاركت ساخت و رفع مسائل حقوقي واخذ مجوزهاي لازم, پايان كار, پروانه ساخت و غيره ميباشد.  شركت داراي يك زير مجموعه اجرائي بنام پلدژ رسيس ميباشد كه داراي رتبه سازمان برنامه براي پيمانكاري است.  علاوه بر فعاليت هاي فوق شركت در مشاركت با شركت هاي ساختماني در مناقصات سازمان نيز شركت نموده و تاكنون سه پروژه محوطه سازي و تسطيح و عمليات خاكي در جزيره مشاركت نموده است كه عبارتند از پروژه باغ راه ,  پارك دماغه هور تا كشتي يوناني و  بسترسازي فضاي سبز در سطح جزيره .